Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16.
Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16. Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16. Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16. Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16. Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16.

Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16.

8.00лв
В наличност: ДА

https://www.facebook.com/todortodorov1959/ 0879057537 0879242802 МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЕЛЕКТРО УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ. ЛИЦЕНЗ № 70 - 00 - 201 ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ МЪЛНИЕЗАЩИТА ГРЪМООТВОДИ ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ ЛИНИИ ДО 1000 V. Електрическа лаборатория измерване и издаване на всички видове протоколи необходими за узаконяване АКТ 16 на къщи вили и жилищни коопераци и др. Цени: изграждане мълниезащита гръмоотводи. 1.Изграждане мълниезащита на къща вила до 60 кв.м застроена площ 880.00 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. 2.Изграждане мълниезащита на къща вила до 80 кв.м застроена площ 980.00 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. 3.Изграждане мълниезащита на къща вила до 100 кв.м застроена площ 960.00 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. 4.Изграждане мълниезащита на къща вила до 150 кв.м застроена площ 1090 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. Над 150 кв.м цената се договаря на място. При проявен интерес моля обадете се на посочените теллефони и ли пишите на посочения имеил. ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРИ МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ЖИЛИЩНИ КОПЕРАЦИИ КЪЩИ ВИЛИ И ДР. Заземяване Заземителни инсталации Правилата за проектиране на заземителни инсталации и изискванията към заземяването са регламентирани Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Заземяването е електрическо съединение на определено устройство със земята. Заземяването се състои от "заземител" (част от ел. мрежата непосредствено съприкосновена със земята) и заземяващ проводник съединявящ заземяемото устройство със заземителя. Заземителя може да бъде прост метален кабел, или сложен комплекс от елементи със специална форма. Активна мълниезащита Мълниезащитна инсталация – с мълниеприемник с изпреварващо действие При проектирането на мълниезащитни инсталации с мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да се вземат в предвид всички изисквания на „Наредба №4/22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Конвенционална мълниезащитна инсталация Проектираната мълниезащитната инсталация, тип конвенционална, трябва да отговаря на Наредба №4/2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, голи метални проводници и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита. Количество: 1 0879689114 Тодор Тодоров КОМЕНТАРИ (0)

Вход
0879689114
Тодор Тодоров
03.04.2022
Виж всички обяви на Тодор
Област: София
Град: София
Последно на линия: 15.04.2022 08:01
Оценка - 5.00  

Само потребители в сайта могат да оставят коментари.

Няма коментари за тази обява.