Общи условия на Кибер Обяви

Добре дошли в "KiberObiavi.com"- платформа за публикуване на безплатни обяви за предлагане и търсене на стоки и услуги. Използването на услугите,предлагани в рамките на платформата "KiberObiavi.com", означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни с разпоредбите им. Всяко лице, което е заредило на браузъра си KiberObiavi.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на KiberObiavi.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

Указател:
1. Определения
2. Предоставяни услуги и споразумение с потребителя
3. Условия за ползване и регистрация
4. Публикуване на обяви
5. Забранени артикули
6. Забрана за предоставяне на нелегално съдържание
7. Задължения на Потребителя
8. Отговорност на KiberObiavi.com
9. Прекратяване на услуите
10. Поверителност и конфиденциалност
11. Изменения на общите условия


1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термините, използвани в Споразумението имат следния смисъл:
ОФЕРТА
безплатна обява за продажба и/или за търсене на стоки или извършване/търсене на услуги.
АРТИКУЛИ
стоки, услуги и права, които могат да бъдат предмет на Оферта съгласно Споразумението.
ПОТРЕБИТЕЛ
физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението и сключило Споразумението, което лице е било регистрирано правилно и в резултат на това му е създаден Акаунт в kiberobiavi.com.
ПРОДАВАЧ
Потребител, който предлага Артикули чрез KiberObiavi.com
КУПУВАЧ
Потребител, който купува или наема Артикули чрез KiberObiavi.com
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА И СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА АРТИКУЛИ
Процедури за публикуване на Оферта и сключване на договор относно Артикули, съгласно условията на настоящото Споразумение.
АКАУНТ
Сбор от данни на Потребителя с уникално потребителско име и парола за вход. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в KiberObiavi.com.
РЕГИСТРАЦИЯ
Процедурата по създаване на нов Акаунт


2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПЛАТФОРМАТА И СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. В рамките на платформата KiberObiavi.com Потребителите могат да използват следните услуги:
• да разглеждат съдържанието на обявите
• да публикуват обяви за търсени и/ или предлагани от тях стоки и услуги
• да се свързват с други потребители на платформата под формата на лични съобщения
• да осъществяват покупки и продажби на артикули
• да дават мнения и оценки за активните обяви в KiberObiavi.com
• да дават коментари във връзка с осъществени покупко-продажби през платформата на KiberObiavi.com
2.2. Сключване на споразумението
Споразумението се сключва между Потребителя и KiberObiavi.com за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят се регистрира в платформата или от деня, в който започне по какъвто и да е начин да използва услугите, предоставени чрез платформата KiberObiavi.com за първи път, което от тези действия се извърши първо. Използването на платформата KiberObiavi.com означава, че потребителят се е запознал и съгласил с всяко последващо изменение на Споразумението.
2.3. Прекратяване на споразумението
Потребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като изтрие своя Акаунт.


3. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА KiberObiavi.com
3.1. Платформата KiberObiavi.com може да бъде използвана от физически лица над 18 годишна възраст и от юридически лица.
3.2. Използването на всички услуги, описани в предмета на договора изискват регистрация в платформата KiberObiavi.com.
3.3. Потребител не може да регистрира повече от един профил /акаунт в KiberObiavi.com. При установено нарушение профилът ще бъде изтрит.
3.4. Когато Потребителят използва платформата KiberObiavi.com, трябва да се въздържа от действия, които нарушават закона, добрите нрави или могат да засегнат трети лица, споменати в или получатели на изпратено от Потребителя съобщение.
3.5. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в платформата KiberObiavi.com формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.
3.6. Регистрирайки се в платформата KiberObiavi.com, Потребителят е длъжен да потвърди, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица.
3.7. При регистрацията си Потребителят въвежда желаното от него потремителско име.


4. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ
4.1. За да се направи Оферта за предлагане или търсене на Артикул в KiberObiavi.com, Потребителят трябва да направи описание на Офертата под формата на безплатна обява за Артикула. За целта, Продавачът следва да попълни формуляр за Обява в KiberObiavi.com, където:
• да посочи наименованието /заглавието/ на Обявата и описание за Артикула
• да избере най-подходящата категория за Артикула
• да посочи цена, както и наличните бройки от артикула, който предлага.
• Във формуляра за обявата си, Продавачът е задължен да добави минимум една снимка , която да илюстрира предлагания Артикул.
• Публикуващият обявата преценява какви форми за контакт желае да публикува в нея. Ако не посочи никакви, останалите Потребители ще имат възможност да се свързват с него само посредством лични съобщения.
4.2. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в Офертата, и по- специално за всякакви грешки или неточности в това описание на Офертата и Артикула.
4.3. Модераторите/администраторите на платформата на KiberObiavi.com преглеждат публикуваните обяви и имат право по собствена преценка да премахват, редактират, преместват обяви в други, по-подходящи категории, когато те са в разрез с Правилата за обявите или са за забранени артикули, посочени в т. 5, както и съобщения, коментари, оценки и снимки, кoгато те са в разрез с условията на настоящото Споразумение.
4.4. Обявите в сайта трябва да описват подробно предлагания продукт или услуга, така че потребителите да могат си създадат представа за него / нея, без да е необходимо да черпят допълнителна информация от други източници (като например да пишат на автора на обявата лично съобщение или да посещават уеб сайтове). Забранява се публикуване на обяви без описание или с недостатъчно описание. Подобни обяви ще бъдат премахвани от модераторите/администраторите без предупреждание.
4.5. Описанието на Артикулите трябва да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристики на Артикула като неговото качество, произход, марка или производител.
4.6. Описанието на Артикула трябва да отговаря на действащото законодателство, и по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите.
4.7. Обявите следва да бъдат публикувани в най-подходящия тематичен раздел (категория) за предлагания продукт/услуга. Обяви, неотговарящи на тематиката и описанието на раздела, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модераторите/администраторите.
4.8. Забранява се публикуване на каквато и да е контактна информация в заглавията на обявите, включително и уеб адреси.
4.9. Забранява се публикуване на уеб адреси и линкове в описанието на обявите с рекламна цел с изключение на обявите в категориите „Недвижими имоти“ и „Автомобили“. В останалите случаи уеб адреси могат да бъдат поставяни само в секцията с данни за контакт. Забранени са линковете към други сайтове за обяви.
4.10. Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж. Дублираните обяви се премахват от сайта, а спрямо нарушителите се предприемат санкциониращи действия.
4.11. Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност (импулсни номера), без това да е пояснено изрично в описанието на обявите, както и тарифата им на таксуване. В противен случай те ще бъдат премахвани от модераторите/администраторите без предупреждание, а спрямо нарушителите ще бъдат предприемани санкциониращи действия, изразяващи се ограничаване на достъпа на съответния Потребител до сайта (блокиране на профила му) за определен период от време или за постоянно.
4.12. Всеки потребител носи отговорност за използваните от него снимки в обявата.Позволено е да се използват снимки, свалени от интернет сайтове, при спазване на горепосоченото условие, че единствено отговорни за спазването авторските права върху тези снимки са потребителите.
4.13. Забранява се посочването в текста на обявите, че посочената цена всъщност е във валута, различна от българския лев, с изключение на обявите в категория „Недвижими имоти“, в които може да се посочи евровата или левовата равностойност на първоначално избраната валута.


5. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ
5.1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или законни интереси на трети лица.
5.2. Артикули с порнографско съдържание, материали, изобразяващи по открит начин сексуално поведение.
5.3. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на омраза на каквато и да е основа.
5.4. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето или околната среда
5.5. Психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици, и всички други субстанции използвани за заместители, независимо от това дали притежаването и търговията с такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
5.6. Експлозиви и пиротехнически материали (в т.ч. фойерверки, ракети и др.)
5.7. Алкохол, тютюн и тютюневи изделия.
5.8. Медицински продукти, хомеопатични и лекарствени средства.
5.9. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и др. външни органи, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
5.10. Артикули, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите.
5.11. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", тестов, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти.
5.12. Рибарски инструменти и приспособления, ограничени от закона.
5.13. Оръжия (както и частите за оръжия) и муниции, изискващи притежаването на подходящо разрешително или регистрация, и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях са ограничени от закона.


6. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
При използване на платформата KiberObiavi.com, се забранява:
6.1. Използването й по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й. Забранено е най-вече поместването или изпращането чрез лични съобщения на съдържание или снимки, които нарушават законовите и нравствени норми, изобразяващи или разпространяващи насилие, омраза, расизъм, културна или етническа дискриминация от какъвто и да е вид, нарушаване на личните права или накърняващи достойнството на трети лица.
6.2. Забранено е също изпращането на еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове) и подобни спамърски лични съобщения, както и провеждането на търговска, рекламна или промоционална дейност и др. Всички получатели на подобен тип лични съобщения следва да информират администраторите на KiberObiavi.com, за да бъдат предприети необходимите мерки.
6.3. Нарушаването поверителността на други потребители на платформата , преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
6.4. Предприемането на действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители;
6.5. Предприемането на действия в ущърб на KiberObiavi.com или други лица, включително но не само нарушаване на права на собственост, авторски и сродните им права и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, потребителски и промишлени модели.


7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Като използват платформата KiberObiavi.com, Потребителите се задължават да:
7.1. се съобразяват с разпоредбите на настоящте общи условия;
7.2. действат честно и почтено спрямо другите потребители на платформата KiberObiavi.com и най- вече относно предоставянето на точна и неподвеждаща информация, както и спазването на всички условия и задължения;
7.3. да не използват Акаунтите на други потребители, да не предоставят своя Акаунт за ползване от други лица, както и да пазят в тайна паролата на Акаунта си.


8. ОТГОВОРНОСТ НА KIBEROBIAVI.COM
8.1. KiberObiavi.com не носи отговорност за действията или бездействията на потребители на платформата, включително и в случай, че те не спазват уговорките по договорите си, сключени с други потребителиза покупко — продабжа.
8.2. KiberObiavi.com също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.
8.3. KiberObiavi.com не носи отговорност за качество, безопасност или законност на продуктите, посочени от потребители, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от потребителите.
8.4. KiberObiavi.com не носи отговорност за споразумения, които не са сключени от потребители.
8.5. KiberObiavi.com не носи отговорност за изпращаното от потребителите на платформата съдържание под формата на текст, графики, рисунки или прикачени файлове до други потребители, но има право, без да е длъжен да го прави, да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под някаква форма нарушава настоящите общи условия за ползване на сайта.


9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
9.1. KiberObiavi.com си запазва правото да прекрати предлагането на услуги на Потребител, блокирайки достъпа му до неговия Акаунт в платформата, в случай че:
• действията му нарушават настоящите Общи условия на Споразумението
• действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители или на Платформата
• публикувано от Потребителя текст или снимки имат негативно влияние върху функционирането или репутацията на платформата KiberObiavi.com
9.2. KiberObiavi.com си запазва правото да премахва съдържание, което е незаконно, обидно, невярно, не съответства на законовите клаузи, разпространява насилие, омраза, нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение на Общите условия на настоящото Споразумение. Такова съдържание може да бъде премахнато и/или да бъде блокиран Акаунта на потребител, който публикува подобно съдържание.
9.3. KiberObiavi.com си запазва правото временно да блокира профила на Потребител или достъпа му до определени услуги, в случай че открие, че безопасността на Акаунта му е подложена на риск.


10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
10.1. Като използва платформата KiberObiavi.com, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени за нуждите на правилното функциониране на платформата, съгласно споразумението между тях.
10.2. KiberObiavi.com запазва правото си да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
10.3. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите се съхраняват, обработват и могат да се използват от KiberObiavi.com за рекламни цели и за целите на поддръжка на определени функционалности на услугата.
10.4. KiberObiavi.com изрично уведомява Потребителя, че никой не може да ползва личните му данни за рекламни цели без неговото съгласие.
10.5. Потребителят декларира, че лицата, чиито снимки публикува в Платформата, са му дали съгласието си за това.
10.6. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на платформата KiberObiavi.com, както и друга информация, включително и рекламна от KiberObiavi.com и негови партньори на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.


11. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
11.1. KiberObiavi.com може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в KiberObiavi.com. Ако изрично не е указано друг промяната влиза в сила от деня на публикуването и.
11.2. Потребителят се задължава да следи за и по този начин да се запознава с евентуалните изменения на Споразумението при всяко ползване на сайта KiberObiavi.com. Всяко използване на сайта по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от KiberObiavi.com промени.
11.3. Отказът за приемане на промените води до прекратяване на договора с KiberObiavi.com. Процедури за публикуване на Оферта и сключване на договор относно Артикули, съгласно условията на настоящото Споразумение.