Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16.
Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16. Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16.

Цени изграждане гръмоотвод мълниезащита.Електролаборатория АКТ 16.

8.00лв
В наличност: ДА

https://www.facebook.com/todortodorov1959/ 0879057537 0879242802 МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЕЛЕКТРО УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ. ЛИЦЕНЗ № 70 - 00 - 201 ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖ СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ МЪЛНИЕЗАЩИТА ГРЪМООТВОДИ ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ ЛИНИИ ДО 1000 V. Електрическа лаборатория измерване и издаване на всички видове протоколи необходими за узаконяване АКТ 16 на къщи вили и жилищни коопераци и др. Цени: изграждане мълниезащита гръмоотводи. 1.Изграждане мълниезащита на къща вила до 60 кв.м застроена площ 780.00 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. 2.Изграждане мълниезащита на къща вила до 80 кв.м застроена площ 880.00 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. 3.Изграждане мълниезащита на къща вила до 100 кв.м застроена площ 960.00 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. 4.Изграждане мълниезащита на къща вила до 150 кв.м застроена площ 1090 лв. в цената влиза труд матеряли и протокол за мълниезащитата от електролаборатория. Над 150 кв.м цената се договаря на място. При проявен интерес моля обадете се на посочените теллефони и ли пишите на посочения имеил. ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРИ МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ЖИЛИЩНИ КОПЕРАЦИИ КЪЩИ ВИЛИ И ДР. Заземяване Заземителни инсталации Правилата за проектиране на заземителни инсталации и изискванията към заземяването са регламентирани Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Заземяването е електрическо съединение на определено устройство със земята. Заземяването се състои от "заземител" (част от ел. мрежата непосредствено съприкосновена със земята) и заземяващ проводник съединявящ заземяемото устройство със заземителя. Заземителя може да бъде прост метален кабел, или сложен комплекс от елементи със специална форма. Активна мълниезащита Мълниезащитна инсталация – с мълниеприемник с изпреварващо действие При проектирането на мълниезащитни инсталации с мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да се вземат в предвид всички изисквания на „Наредба №4/22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Конвенционална мълниезащитна инсталация Проектираната мълниезащитната инсталация, тип конвенционална, трябва да отговаря на Наредба №4/2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, голи метални проводници и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Вход
0879689114,0879165022
Тодор Тодоров
24.07.2020
Виж всички обяви на Тодор
Област: София
Град: София
Последно на линия: 24.07.2020 09:20
Оценка - 5.00  

Само потребители в сайта могат да оставят коментари.

Няма коментари за тази обява.