Счетоводни услуги - Безплатна регистрация на фирми !
Счетоводни услуги - Безплатна регистрация на фирми ! Счетоводни услуги - Безплатна регистрация на фирми !

Счетоводни услуги - Безплатна регистрация на фирми !

49.00лв
В наличност: ДА

Счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Безплатна регистрация на фирми при сключен договор за счетоводно обслужване. Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност. Безплатно вземане на документи от офис на клиента или използване на услугата Онлайн счетоводство. Счетоводство : - обработка на счетоводни документи в съответствие с Националното и Европейско законодателство. - изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети. - интернет банкиране. - изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС. - изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на статистиката и БНБ. Данъчни консултации и планиране според Вашите нужди. ТРЗ и Личен Състав : - изготвяне и регистриране на трудови договори и необходимите към тях документи. - съставяне досиета на персонала на фирмата. - Месечно изчисляване на разходите за възнагражденията по трудови и извън трудови правоотношения, както и договори за управление и контрол. - изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати. - изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7. - съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски. - Представяне на болнични листове в НОИ. - изготвяне на граждански договори, договори за управление и контрол, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3. Годишно Приключване : - годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети . - подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията - изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица.

Вход
0988992772
София Акаунтинг БГ БГ
19.12.2019
Виж всички обяви на София Акаунтинг БГ
Област: София
Град: София
Последно на линия: 20.02.2020 10:47
Оценка - 5.00  

Само потребители в сайта могат да оставят коментари.

Няма коментари за тази обява.